Công ty Hà An như thế nào với Đất Xanh Group.

Rate this post

Hà An là đơn vị đã trúng thầu khu đất hơn 92 ha gần khu vực Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành với số tiền 3.060 tỷ đồng.

Tập đoàn Đất Xanh (DXG) tiếp tục chi 100 tỷ nhằm mua 10 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An.

Sau phát hành, DXG vẫn sở hữu 99,99% vốn điều lệ Hà An. HĐQT uỷ quyền cho ông Lê Văn Hưng là người đại diện toàn bộ phần góp vốn của Công ty tại Hà An.

Trụ sở Tập Đoàn Đất Xanh

Trước đó, DXG cũng đã thông qua việc góp vốn mua cổ phần trong đợt phát hành thêm; để tăng vốn điều lệ của công ty con là Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An. Cụ thể, DXG sẽ chi 300 tỷ đồng để mua 30 triệu cổ phiếu Hà An phát hành thêm; tỷ lệ sở hữu sau giao dịch là 99,99% vốn.

Về Hà An, theo nghị quyết HĐQT về việc tái cấu trúc các mảng kinh doanh; cấu trúc mỗi mảng hoạt động chuyên biệt vào một công ty con; nhằm chuyên môn hoá cho mỗi mảng, để tập trung nguồn lực phát triển. Theo đó, Công ty đã tiến hành chuyển 4 đơn vị về Hà An vào giữa năm. Hà An vừa trúng thầu khu đất hơn 92 ha gần khu vực Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành với số tiền 3.060 tỷ đồng. Khu đất có thể xây dựng nhà ở riêng lẻ; từ 2 – 4 tầng còn chung cư từ 5 – 6 tầng. Thời hạn sư dụng còn 50 năm đối với Doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.